نمایش دادن همه 10 نتیجه

نمایش همه

ران گوسفندی

521,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

سر دست و ماهیچه گوسفندی

517,000 تومان
افزودن به سبد خرید

نیم شقه ران گوسفندی

474,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

نیم شقه سر دست گوسفندی

442,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

راسته با استخوان گوسفندی

442,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

لاشه گوسفندی

435,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

شقه گوسفندی

435,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

گردن گوسفندی

435,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

دنده گوسفندی

395,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

دنبه گوسفند

336,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید