نمایش دادن همه 18 نتیجه

نمایش همه

فیله گوساله

642,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

فیله مینیون گوساله

636,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک نیویورکی

500,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک راسته گوساله

500,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

بیف استراگانف گوساله

500,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

کباب کره جعفری گوساله

494,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

کباب ترش گوساله

494,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

کباب بلغاری گوساله

494,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

ماهیچه گوساله

426,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

خورشتی گوساله

416,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک تی بن گوساله

416,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک ریب آی گوساله

416,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

سفید ران گوساله

416,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

مغز ران گوساله

416,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

چرخ کرده مخلوط

413,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

چرخ کرده گوساله

410,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

همبرگر مخلوط

410,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

همبرگر گوساله

410,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید