نمایش دادن همه 18 نتیجه

نمایش همه

فیله گوساله

703,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

فیله مینیون گوساله

696,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک نیویورکی

548,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک راسته گوساله

548,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

بیف استراگانف گوساله

548,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

کباب کره جعفری گوساله

541,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

کباب ترش گوساله

541,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

کباب بلغاری گوساله

541,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

ماهیچه گوساله

466,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

خورشتی گوساله

456,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک تی بن گوساله

456,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک ریب آی گوساله

456,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

سفید ران گوساله

456,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

مغز ران گوساله

456,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

چرخ کرده مخلوط

452,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

چرخ کرده گوساله

449,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

همبرگر مخلوط

449,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

همبرگر گوساله

449,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید