نمایش دادن همه 16 نتیجه

نمایش همه

استیک رمپ

696,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

راسته و فیله کباب بره

696,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک تی بن گوسفند

696,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

دل و جگر و قلوه بره

497,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

چرخ کرده گوسفند

452,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

چرخ کرده مخلوط

452,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

همبرگر گوسفندی

449,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

همبرگر مخلوط

449,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

ران بره

444,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

ماهیچه بره

444,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

دست و ماهیچه بره

440,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

دست بدون ماهیچه بره

440,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

راسته با استخوان بره

394,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

دنده کباب کرمانشاهی بره

394,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

گردن بره

366,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

دنبه گوسفند

302,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید