نمایش دادن همه 47 نتیجه

نمایش همه

استیک رمپ

789,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

راسته و فیله کباب بره

789,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک تی بن گوسفند

789,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

فیله گوساله

642,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

فیله مینیون گوساله

636,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

ران بره

503,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

ماهیچه بره

503,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک نیویورکی

500,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک راسته گوساله

500,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

بیف استراگانف گوساله

500,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

دست و ماهیچه بره

499,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

دست بدون ماهیچه بره

499,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

کباب کره جعفری گوساله

494,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

کباب ترش گوساله

494,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

کباب بلغاری گوساله

494,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

دنده کباب کرمانشاهی بره

447,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

ماهیچه گوساله

426,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

خورشتی گوساله

416,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک تی بن گوساله

416,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک ریب آی گوساله

416,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

سفید ران گوساله

416,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

مغز ران گوساله

416,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

گردن بره

415,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

چرخ کرده گوسفند

413,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

چرخ کرده مخلوط

413,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

همبرگر گوسفندی

410,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

چرخ کرده گوساله

410,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

همبرگر مخلوط

410,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

همبرگر گوساله

410,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

دنبه گوسفند

307,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

فیله مرغ

181,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

سینه با کتف بوقلمون

175,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

ران بوقلمون

175,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

جوجه کباب ترش

172,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

جوجه کباب سیر و رزماری

172,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

جوجه کباب ساده

172,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

جوجه کباب تندوری

172,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

جوجه کباب لاری

172,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

جوجه کباب ویژه

172,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

سینه مرغ

171,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

بال و کتف تند

131,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

بال و کتف زعفرانی

131,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

بال و کتف اتریشی

131,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

ران مرغ

127,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

ساق ران مرغ

125,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

کتف مرغ

102,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

بال مرغ

102,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید