نمایش دادن همه 30 نتیجه

نمایش همه

استیک رمپ

789,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

راسته و فیله کباب بره

789,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک تی بن گوسفند

789,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

فیله گوساله

642,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

فیله مینیون گوساله

636,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

ران بره

503,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

ماهیچه بره

503,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک نیویورکی

500,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک راسته گوساله

500,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

بیف استراگانف گوساله

500,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

دست و ماهیچه بره

499,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

دست بدون ماهیچه بره

499,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

کباب کره جعفری گوساله

494,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

کباب ترش گوساله

494,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

کباب بلغاری گوساله

494,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

دنده کباب کرمانشاهی بره

447,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

ماهیچه گوساله

426,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

خورشتی گوساله

416,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک تی بن گوساله

416,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک ریب آی گوساله

416,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

سفید ران گوساله

416,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

مغز ران گوساله

416,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

گردن بره

415,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

چرخ کرده گوسفند

413,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

چرخ کرده مخلوط

413,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

همبرگر گوسفندی

410,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

چرخ کرده گوساله

410,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

همبرگر مخلوط

410,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

همبرگر گوساله

410,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

دنبه گوسفند

307,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید