نمایش دادن همه 46 نتیجه

نمایش همه

فیله گوساله

968,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

فیله مینیون گوساله

959,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک رمپ

804,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

راسته و فیله کباب بره

804,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک تی بن گوسفند

804,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک نیویورکی

754,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

بیف استراگانف گوساله

754,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

کباب کره جعفری گوساله

745,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

کباب ترش گوساله

745,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

کباب بلغاری گوساله

745,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

ماهیچه گوساله

642,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

خورشتی گوساله

628,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک تی بن گوساله

628,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

استیک ریب آی گوساله

628,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

سفید ران گوساله

628,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

مغز ران گوساله

628,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

چرخ کرده گوسفند

623,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

چرخ کرده مخلوط

623,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

همبرگر گوسفندی

618,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

چرخ کرده گوساله

618,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

همبرگر مخلوط

618,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

همبرگر گوساله

618,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

ران بره

513,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

ماهیچه بره

513,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

دست و ماهیچه بره

508,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

دست بدون ماهیچه بره

508,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

دنده کباب کرمانشاهی بره

455,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

گردن بره

422,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

دنبه گوسفند

336,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

فیله مرغ

203,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

جوجه کباب ترش

193,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

جوجه کباب سیر و رزماری

193,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

جوجه کباب ساده

193,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

جوجه کباب تندوری

193,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

جوجه کباب لاری

193,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

جوجه کباب ویژه

193,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

سینه مرغ

192,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

سینه با کتف بوقلمون

158,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

ران بوقلمون

158,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

بال و کتف تند

147,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

بال و کتف زعفرانی

147,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

بال و کتف اتریشی

147,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

ران مرغ

142,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

ساق ران مرغ

141,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

کتف مرغ

115,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید

بال مرغ

115,000 تومان به ازای هر کیلوگرم
افزودن به سبد خرید